Archivo de la categoría: Societat de caçadors de Tàrrega

Notícies de cinegètica

Bones expectatives per la propera temporada

Tot sembla indicar que la propera temporada podrem gaudir d’unes jornades cinegètiques com en temps passats. Les pluges, tant beneficioses per tots, han arribat massa tard per els camps de conreu de cereals de la nostra zona, on la seva producció s’espera tant minsa que els agricultors plantegen altres estratègies que no sigui la recollida de gra.

D’altra banda, els que sí esperen poder recollir el gra, tindran que retardar l’entrada en els camps donada la forta invasió de vegetació espontània que ha efectuat el seu creixement vegetatiu amb les bones condicions de després del mes de maig. Aquests condicionants, suposem s’allargaran fins a primers de juliol, representen un retard en tots les casos d’un mes natural en els cicles de conreu.

Les primeres pollades de perdius més primerenques, ja s’han observat la segona setmana de juny i encara es realitzen contactes visuals amb pollades d’escassos dies. Per tant, s’albiren fins el moment bàndols de perdius bastant nombrosos i de diverses edats, fruit d’aquests naixements progressius, segons les zones geogràfiques en que es situen. En conclusió, es podria dir que per la perdiu aquest serà un any molt positiu.

Les altres espècies, com el conill i llebres, continuen essent molt abundants i sobretot la llebre, en una franca millora d’efectius que va augmentant progressivament, any darrera any. Els tudons tornen a ser una espècie emblemàtica. Recordem que fa dos temporades es va decidir excloure’l de la mitja veda en el nostre vedat, per preservar-ne una població efectiva que pugues recuperar de nou una densitat alta. La reducció de competidors d’hàbitat com són les tórtores turques i les garses, conjuntament amb una davallada important de la densitat de coloms, ha fet que tinguem de nou una densitat de població de tudons satisfactòria.

 

El lobo llega a Catalunya

Poco a poco, el lobo (Canis lupus) está recuperando sus territorios perdidos. Su última conquista han sido las montañas catalanas del Pirineo y el Prepirineo, de donde el cánido salvaje había sido exterminado hace más de un siglo. Desde 1935 se le consideraba formalmente extinguido de Cataluña, pero al final ha regresado, pues resulta imposible poner puertas al campo.

02/06/2008 | 20 Minutos | La Crónica Verde

Seguir leyendo El lobo llega a Catalunya

Sta Maria tindrà que pagar als caçadors de Tàrrega

La jutge de Cervera ha condemnat l’Associació de Veïns i Propietaris de Santa Maria de Montmagastrell a pagar 10.483 euros a la Societat de Caçadors de Tàrrega en concepte de danys i perjudicis després d’impedir que els caçadors poguessin caçar en el vedat en els últims 2 anys. Els problemes van començar quan es va fer la segregació del vedat de caça 10.309 impulsada per l’Ajuntament de Tàrrega en el qual estaven inclosos terrenys de Santa Maria de Montmagrastrell i Claravalls. El vedat tenia un contracte amb els caçadors de Tàrrega fins a l’any 2010 a un preu de 18.000 euros l’any. Amb la segregació els propietaris del nou vedat resultant de la segregació volien renegociar el preu. Després de la segregació, propietaris de Santa Maria inclosos en l’associació Puigconill, que tenien 600 hectàrees de les 2.100 de l’antic vedat, van prohibir l’activitat cinegètica als caçadors targarins per renegociar el contracte. Atesa la impossibilitat de caçar, ja que les finques dels dos vedats eren discontínues, els caçadors de Tàrrega van impulsar una demanda judicial contra els dos vedats.

Condemnem als propietaris del vedat de Santa Maria de Montmagastell a pagar 10.500 euros als caçadors de Tàrrega

Cervera.- La jutge de Cervera ha condemnat a la Associació de Veïns i Propietaris de Santa Maria de Montmagastrell a pagar 10.483 euros a la Societat de Caçadors de Tàrrega en concepte de danys i perjudicis després d’impedir que els caçadors poguessin caçar en el vedat en els últims dos anys. Els problemes van començar quan es va fer la segregació del vedat de caça 10.309 impulsada per l’Ajuntament de Tàrrega en el qual estaven inclosos terrenys de Santa Maria de Montmagrastrell i Claravalls. El vedat tenia un contracte amb els caçadors de Tàrrega fins a l’any 2010 a un preu de 18.000 euros l’any. Amb la segregació els propietaris del nou vedat resultant de la segregació volien renegociar el preu.

Llegit en: Club de caza. «¿De quien es la caza?»

Me acerqué, con el arma enfundada, ya de retirada, al ruido de las voces cercanas al cortadero y, tras el parco saludo, los afectados continuaron, como si no existiere, con la cortés, a la vez que tenaz, comprobación del cumplimiento de las normas camperas de atribución de la titularidad del cuerpo inerte de un cochino de blanquecino hocico y prominentes y sobresalientes colmillos.

A. de Palma Villalón

Seguir leyendo Llegit en: Club de caza. «¿De quien es la caza?»

Llegit en Club de Caza «El cazar, y su propia identidad»

En algunas ocasiones he hablado de las concepciones que considero hay dentro de la Caza: caza científica, caza cinegética, caza comercial, caza deportiva, etc. Todas las he conceptuado como Caza por el simple hecho de que las articula el significado de dicha palabra: atrapar, capturar, abatir, cobrar o matar animales que se le une el fin u objeto de la palabra que les precede.

Víctor Mascarell

Pots continuar llegint a  Club de Caza :: El cazar, y su propia identidad.

Llegit en Club de Caza «¿Qué es la Caza, y sus concepciones?»

Muchos son los intentos de definir o ubicar a la Caza desde hace muchos años, sin acertar ni tan siquiera a aproximarse para expresar lo que uno puede entender o sentir por ella. Sensaciones de ilusión, pasión, obsesión, armonía, instinto, y formas de vivir son las que envuelven al que pretende expresar lo que es. Tal vez por que se vea a la Caza desde el punto de vista del cazador, y no desde el punto de vista de la Caza.

Víctor Mascarell

Pots continuar llegint a  Club de Caza :: ¿Qué es la Caza, y sus concepciones?.